Bu dökümandaki alıştırmalar ilgili dplyr eğitim dökümanında ilgili bölümler tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Ayrıca her ileri alıştırma kendisinden önceki komutları da kapsar (ör. select alıştırmaları filter da isteyebilir). Aksi belirtilmedikçe bütün alıştırmalar 7 Haziran veri setini (secim150607g) kullanmaktadır. Her alıştırmada elde etmeniz gereken çıktı verilmiştir, bu sayede kodlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Alıştırma 1 (filter)

Filter alıştırmalarında cevaplarla kontrol etmeniz gereken şey ilk ## # A tibble: .. × .. satırının ilk değeridir (çıktı veri tablosunun satır sayısını belirtir).

a)

Türkiye’deki seçim bölgelerinin genel toplam değerlerini gösterin. (İstanbul’da 3, Ankara ve İzmir’de 2 seçim bölgesi vardır. Diğer bütün illerin kendileri bir seçim bölgesi sayılırlar.) (İpucu: İl/seçim bölgesi toplamları ilce sütununda “İli”, cevre sütununda “Genel” ve cevre_turu sütununda “Toplam değerlerini alırlar”.)

secim150607g %>%
filter(ilce=="İli" & cevre=="Genel")
## # A tibble: 85 × 30
##        il bolge ilce cevre cevre_turu sandik kayitli_secmen
##       <chr> <dbl> <chr> <chr>   <chr> <dbl>     <dbl>
## 1      Adana   1  İli Genel   Toplam  4426    1477328
## 2    Adıyaman   1  İli Genel   Toplam  1386     380745
## 3 Afyonkarahisar   1  İli Genel   Toplam  1766     493765
## 4      Ağrı   1  İli Genel   Toplam  1153     291539
## 5     Amasya   1  İli Genel   Toplam  916     238506
## 6     Ankara   1  İli Genel   Toplam  5936    2074389
## 7     Ankara   2  İli Genel   Toplam  4855    1628864
## 8     Antalya   1  İli Genel   Toplam  4691    1568153
## 9     Artvin   1  İli Genel   Toplam  621     129961
## 10     Aydın   1  İli Genel   Toplam  2452     772649
##  oy_kullanan gecerli_oy ak_parti  chp  mhp  hdp  dyp
##     <dbl>   <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1   1254393  1229817  368055 354389 287799 177730 1100
## 2    313440   306562  178387 34814 12946 69543  338
## 3    437826   424884  222467 71131 108175  4447  524
## 4    241134   237172  37622  2340  6086 185506   0
## 5    213886   209549  95918 54934 48037  2465  155
## 6   1829743  1797588  653128 603078 328253 111623   0
## 7   1436253  1406923  667389 340472 249165 56031  749
## 8   1333719  1306778  456645 429075 287161 90644 1314
## 9    110682   108191  41982 33528 24820  2943  120
## 10   672827   658731  192688 267395 119539 58254  864
##  anadolu_partisi hak_par  kp millet_partisi  hap  mep turk_parti
##       <dbl>  <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl>
## 1       590  1265  310      509   0  644    2199
## 2        75   428  52      103  241  200    1106
## 3       208    0  61      391   0  292    1730
## 4       104   334  34       57   0   0    448
## 5        74   422  31       82  63  79    746
## 6       1426  1047  862      577   0  716    2336
## 7       661  1078  389      496   0  445    2769
## 8       928  2334  463      584   0  654     0
## 9        56   319  49       48  62  107    522
## 10       432  1425  204      309   0  364     0
##   hkp  ldp saadet_partisi  dsp yurt_parti  dp vatan_partisi  btp
##  <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl>
## 1  1432  967     18917 1897     0 1534     3731 1735
## 2  425  88      6008  539     0  303      332  634
## 3  1112   0      9265 1292     0 2187      879  723
## 4  332   0      1312  217     0  100      60  626
## 5  291  160      4692  417     50  363      298  272
## 6  1254 1221     31003 2563    355 1651     10878 4058
## 7  1021  811     28725 2367    1440 1191     4834 4130
## 8  1489 1165     17085 2214     0 2690     6252 2578
## 9  248  116      1862  270     42  363      325  409
## 10  832  567      7102 1169    223 1862     4392 1110
##  bagimsiz
##    <dbl>
## 1   5014
## 2     0
## 3     0
## 4   1994
## 5     0
## 6   41559
## 7   42760
## 8   3503
## 9     0
## 10    0
## # ... with 75 more rows

b)

380 ve üstü sayıda kayıtlı seçmeni olan sandıkları gösterin. (İpucu: Toplam değeri içeren satırları çıkarmalısınız.)

secim150607g %>%
filter(cevre_turu!="Toplam" & kayitli_secmen >= 380)
## # A tibble: 6,759 × 30
##    il bolge  ilce   cevre cevre_turu sandik kayitli_secmen
##  <chr> <dbl> <chr>   <chr>   <chr> <dbl>     <dbl>
## 1 Adana   1 Seyhan   Akkapı  Mahalle  2014      380
## 2 Adana   1 Seyhan Dağlıoğlu  Mahalle  2089      380
## 3 Adana   1 Seyhan Dağlıoğlu  Mahalle  2101      380
## 4 Adana   1 Seyhan Dağlıoğlu  Mahalle  2104      380
## 5 Adana   1 Seyhan Dağlıoğlu  Mahalle  2105      380
## 6 Adana   1 Seyhan Dağlıoğlu  Mahalle  2106      380
## 7 Adana   1 Seyhan Gülbahçesi  Mahalle  2136      380
## 8 Adana   1 Seyhan Gülbahçesi  Mahalle  2137      380
## 9 Adana   1 Seyhan Gülbahçesi  Mahalle  2138      380
## 10 Adana   1 Seyhan Gülbahçesi  Mahalle  2140      380
##  oy_kullanan gecerli_oy ak_parti  chp  mhp  hdp  dyp anadolu_partisi
##     <dbl>   <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl>
## 1     338    334    18  276   4  34   0        0
## 2     341    334    11  176   6  141   0        0
## 3     317    317    27  136  16  132   1        0
## 4     331    328    37  80   6  203   0        0
## 5     348    343    22  76   0  243   0        0
## 6     339    329    39  103   5  179   0        0
## 7     327    318    72  20   3  210   1        0
## 8     343    340    22   9   5  291   0        0
## 9     361    359    37   2   1  311   0        0
## 10     316    312    81  43   8  175   1        0
##  hak_par  kp millet_partisi  hap  mep turk_parti  hkp  ldp
##   <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl> <dbl>
## 1    0   0       0   0   0     0   0   0
## 2    0   0       0   0   0     0   0   0
## 3    0   0       0   0   0     0   0   0
## 4    0   0       0   0   0     0   0   0
## 5    0   0       0   0   0     0   0   0
## 6    0   0       0   0   0     0   0   0
## 7    0   0       0   0   1     2   1   0
## 8    0   0       0   0   0     0   0   0
## 9    0   0       0   0   0     2   0   0
## 10    0   0       0   0   0     1   2   0
##  saadet_partisi  dsp yurt_parti  dp vatan_partisi  btp bagimsiz
##       <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl>  <dbl>
## 1        2   0     0   0       0   0    0
## 2        0   0     0   0       0   0    0
## 3        2   0     0   0       1   0    2
## 4        0   1     0   0       1   0    0
## 5        1   0     0   0       0   1    0
## 6        1   0     0   0       1   0    1
## 7        0   0     0   0       0   1    7
## 8        0   0     0   0       0   0    13
## 9        4   0     0   0       0   1    1
## 10       0   0     0   0       0   0    1
## # ... with 6,749 more rows

c)

En fazla sayıda kayıtlı seçmeni olan sandıkları gösterin. (İpucu: Burada iki adet filter kullanmanız gerekiyor)

secim150607g %>%
filter(cevre_turu!="Toplam") %>%
filter(kayitli_secmen == max(kayitli_secmen))
## # A tibble: 32 × 30
##        il bolge     ilce   cevre cevre_turu sandik
##       <chr> <dbl>     <chr>   <chr>   <chr> <dbl>
## 1 Afyonkarahisar   1   Sandıklı  Kusura    Köy  1121
## 2     Burdur   1 Burdur Merkez   Kurna    Köy  1227
## 3      Çorum   1     Kargı Çukuraluç    Köy  1038
## 4     Edirne   1     Keşan Altıntaş    Köy  1147
## 5     Hakkari   1   Şemdinli  Kayalar    Köy  1072
## 6     Hakkari   1   Şemdinli  Kayalar    Köy  1073
## 7     Hakkari   1   Yüksekova Altınoluk    Köy  1142
## 8     Hakkari   1   Yüksekova  Dağlıca    Köy  1160
## 9   Kırklareli   1   Babaeski Pancarköy    Köy  1114
## 10   Kırklareli   1  Pınarhisar  Poyralı    Köy  1043
##  kayitli_secmen oy_kullanan gecerli_oy ak_parti  chp  mhp  hdp  dyp
##       <dbl>    <dbl>   <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1       400     359    350   181  26  127   5   0
## 2       400     358    345   108  161  55   1   3
## 3       400     369    360   317  15  24   0   0
## 4       400     358    351    94  201  36   0   2
## 5       400     344    332   126   6  52  134   0
## 6       400     399    396    6   0   0  389   0
## 7       400     401    397    3   0   1  392   0
## 8       400     328    325   180  24  97  13   0
## 9       400     336    331    46  217  60   3   0
## 10      400     364    358    63  241  28   9   1
##  anadolu_partisi hak_par  kp millet_partisi  hap  mep turk_parti
##       <dbl>  <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl>
## 1        0    0   0       0   0   0     2
## 2        1    4   1       0   0   0     0
## 3        0    0   0       0   0   1     0
## 4        0    3   0       1   0   0     0
## 5        0    0   0       0   0   0     5
## 6        0    0   0       0   0   0     0
## 7        0    0   0       0   0   0     0
## 8        1    0   0       0   1   0     0
## 9        0    0   0       0   0   0     0
## 10        0    0   0       1   0   0     0
##   hkp  ldp saadet_partisi  dsp yurt_parti  dp vatan_partisi  btp
##  <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl>
## 1   0   0       6   2     0   1       0   0
## 2   1   0       5   0     0   2       0   3
## 3   1   0       2   0     0   0       0   0
## 4   2   1       4   4     0   2       1   0
## 5   1   0       5   0     0   0       1   1
## 6   0   0       0   1     0   0       0   0
## 7   1   0       0   0     0   0       0   0
## 8   0   0       6   2     0   0       1   0
## 9   0   0       2   0     0   0       1   2
## 10   2   0       5   1     0   3       1   3
##  bagimsiz
##    <dbl>
## 1     0
## 2     0
## 3     0
## 4     0
## 5     1
## 6     0
## 7     0
## 8     0
## 9     0
## 10    0
## # ... with 22 more rows

d)

Bir cezaevine ait olmayan sandıklarda AK Parti, CHP, MHP veya HDP’nin oy sayısının o sandığa kayıtlı seçmen sayısından yüksek olduğu sandıkları gösterin. (Not: Tutanak ile polis, sandık görevlisi gibi görevlilerin kendi sandıkları dışında oy atmalarına izin verilir. Bu yüzden bazı sandıkların oy sayıları kayıtlı seçmen sayısından fazla çıkar.)

secim150607g %>%
filter(cevre_turu!="Cezaevi" & (ak_parti > kayitli_secmen | chp > kayitli_secmen | mhp > kayitli_secmen | hdp > kayitli_secmen))
## # A tibble: 283 × 30
##     il bolge    ilce    cevre cevre_turu sandik
##    <chr> <dbl>    <chr>    <chr>   <chr> <dbl>
## 1 Adıyaman   1  Çelikhan   Altıntaş    Köy  1032
## 2 Adıyaman   1   Sincik İnlice-Fırat   Belde  1014
## 3   Ağrı   1 Ağrı Merkez   Koçbaşı    Köy  1238
## 4   Ağrı   1 Doğubayazıt   Melikşah    Köy  1182
## 5   Ağrı   1 Doğubayazıt  Sarıçavuş    Köy  1194
## 6   Ağrı   1 Doğubayazıt Yiğityatağı    Köy  1222
## 7   Ağrı   1   Patnos  Dizginkale    Köy  1141
## 8   Ağrı   1   Patnos   Eryılmaz    Köy  1150
## 9   Ağrı   1   Patnos   Yüncüler    Köy  1224
## 10   Ağrı   1    Tutak   Alacahan    Köy  1018
##  kayitli_secmen oy_kullanan gecerli_oy ak_parti  chp  mhp  hdp  dyp
##       <dbl>    <dbl>   <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1       17     18     18    18   0   0   0   0
## 2       175     177    177   176   1   0   0   0
## 3        5      7     7    0   0   0   7   0
## 4       41     44     44    0   0   0  43   0
## 5       38     42     41    1   0   1  39   0
## 6       60     63     63    0   0   0  63   0
## 7       56     58     58    0   0   0  58   0
## 8       37     39     39    0   0   0  39   0
## 9       17     19     19    0   0   0  19   0
## 10       16     19     19    1   0   0  18   0
##  anadolu_partisi hak_par  kp millet_partisi  hap  mep turk_parti
##       <dbl>  <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl>
## 1        0    0   0       0   0   0     0
## 2        0    0   0       0   0   0     0
## 3        0    0   0       0   0   0     0
## 4        0    0   0       0   0   0     0
## 5        0    0   0       0   0   0     0
## 6        0    0   0       0   0   0     0
## 7        0    0   0       0   0   0     0
## 8        0    0   0       0   0   0     0
## 9        0    0   0       0   0   0     0
## 10        0    0   0       0   0   0     0
##   hkp  ldp saadet_partisi  dsp yurt_parti  dp vatan_partisi  btp
##  <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl>
## 1   0   0       0   0     0   0       0   0
## 2   0   0       0   0     0   0       0   0
## 3   0   0       0   0     0   0       0   0
## 4   0   0       0   0     0   0       0   0
## 5   0   0       0   0     0   0       0   0
## 6   0   0       0   0     0   0       0   0
## 7   0   0       0   0     0   0       0   0
## 8   0   0       0   0     0   0       0   0
## 9   0   0       0   0     0   0       0   0
## 10   0   0       0   0     0   0       0   0
##  bagimsiz
##    <dbl>
## 1     0
## 2     0
## 3     0
## 4     1
## 5     0
## 6     0
## 7     0
## 8     0
## 9     0
## 10    0
## # ... with 273 more rows

Alıştırma 2 (select)

a)

Aksaray ilinin ilçelerindeki toplam kayıtlı seçmen ve geçerli oy sayılarını gösterin.

secim150607g %>%
filter(il=="Aksaray" & cevre_turu=="Toplam" & ilce != "İli" & cevre == "Genel") %>%
select(ilce,kayitli_secmen,gecerli_oy)
## # A tibble: 7 × 3
##       ilce kayitli_secmen gecerli_oy
##      <chr>     <dbl>   <dbl>
## 1 Aksaray Merkez     182783   149071
## 2    Ortaköy     23622   18036
## 3    Ağaçören      6580    5140
## 4   Güzelyurt      8438    6286
## 5   Sarıyahşi      3711    2523
## 6     Eskil     16326   13889
## 7    Gülağaç     13302   10000

b)

Türkiye’deki cezaevlerindeki atılan oy sayısını, geçerli oy sayısını, barajı geçen partilerin (AK Parti, CHP, MHP ve HDP) oy sayılarını ve cezaevlerinin bulunduğu il, ilçe ve çevre isimlerini gösterin. Çevre sütununun adını cezaevi olarak değiştirin.

secim150607g %>%
filter(cevre_turu=="Cezaevi") %>%
select(il,ilce,cezaevi=cevre,oy_kullanan:hdp)
## # A tibble: 343 × 9
##    il    ilce   cezaevi oy_kullanan gecerli_oy ak_parti  chp
##  <chr>   <chr>    <chr>    <dbl>   <dbl>  <dbl> <dbl>
## 1 Adana   Ceyhan Büyükmangıt     173    171    8  29
## 2 Adana Karaisalı Karapınar       7     7    2   2
## 3 Adana  Karataş    Yeni     72     69    14  18
## 4 Adana   Kozan Tavşantepe     115    110    18  25
## 5 Adana  Pozantı    Zafer     46     45    5   5
## 6 Adana Saimbeyli    Fatih      0     0    0   0
## 7 Adana Tufanbeyli Cumhuriyet      8     7    2   4
## 8 Adana  Sarıçam   Yürekli     92     90    9  24
## 9 Adana  Sarıçam   Yürekli     268    265    29  20
## 10 Adana  Sarıçam   Yürekli     255    251    23  21
##   mhp  hdp
##  <dbl> <dbl>
## 1   27  106
## 2   2   0
## 3   5  31
## 4   34  32
## 5   7  26
## 6   0   0
## 7   0   0
## 8   8  46
## 9   22  188
## 10  27  177
## # ... with 333 more rows

c)

İsminde isminin içinde açıkça “parti” veya “partisi” yazan sütunları gösterin.

secim150607g %>%
select(contains("parti"))
## # A tibble: 176,831 × 7
##  ak_parti anadolu_partisi millet_partisi turk_parti saadet_partisi
##    <dbl>      <dbl>     <dbl>   <dbl>     <dbl>
## 1  368055       590      509    2199     18917
## 2  368055       590      509    2199     18917
## 3  113966       227      133    545      6605
## 4  113966       227      133    545      6605
## 5    111        0       0     1       0
## 6    98        0       0     0       3
## 7    88        0       0     0       1
## 8    10        0       0     0       1
## 9     4        0       0     0       2
## 10    6        0       0     1       1
##  yurt_parti vatan_partisi
##     <dbl>     <dbl>
## 1      0     3731
## 2      0     3731
## 3      0     1284
## 4      0     1284
## 5      0       2
## 6      0       0
## 7      0       0
## 8      0       2
## 9      0       0
## 10     0       0
## # ... with 176,821 more rows

d)

Kayıtlı seçmen sayısı sütununu en başa alın.

secim150607g %>%
select(kayitli_secmen, everything())
## # A tibble: 176,831 × 30
##  kayitli_secmen  il bolge  ilce        cevre cevre_turu sandik
##       <dbl> <chr> <dbl> <chr>        <chr>   <chr> <dbl>
## 1     1477328 Adana   1  İli        Genel   Toplam  4426
## 2     1477328 Adana   1  İli    İl-İlçe Genel   Toplam  4426
## 3     529658 Adana   1 Seyhan        Genel   Toplam  1473
## 4     529658 Adana   1 Seyhan    İl-İlçe Genel   Toplam  1473
## 5       341 Adana   1 Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir  Mahalle  3001
## 6       339 Adana   1 Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir  Mahalle  3002
## 7       341 Adana   1 Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir  Mahalle  3003
## 8       366 Adana   1 Seyhan       Akkapı  Mahalle  2001
## 9       365 Adana   1 Seyhan       Akkapı  Mahalle  2002
## 10      366 Adana   1 Seyhan       Akkapı  Mahalle  2003
##  oy_kullanan gecerli_oy ak_parti  chp  mhp  hdp  dyp
##     <dbl>   <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1   1254393  1229817  368055 354389 287799 177730 1100
## 2   1254393  1229817  368055 354389 287799 177730 1100
## 3    449743   441384  113966 138646 79714 94887  435
## 4    449743   441384  113966 138646 79714 94887  435
## 5     285    279   111   49   81   29   0
## 6     278    270    98   59   66   35   0
## 7     297    288    88   67   81   49   0
## 8     314    309    10  282   4   9   1
## 9     329    319    4  254   4   52   0
## 10     329    326    6  291   2   23   0
##  anadolu_partisi hak_par  kp millet_partisi  hap  mep turk_parti
##       <dbl>  <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl>
## 1       590  1265  310      509   0  644    2199
## 2       590  1265  310      509   0  644    2199
## 3       227   379  120      133   0  170    545
## 4       227   379  120      133   0  170    545
## 5        0    0   0       0   0   1     1
## 6        0    0   0       0   0   0     0
## 7        0    0   0       0   0   0     0
## 8        0    0   0       0   0   0     0
## 9        0    0   1       0   0   0     0
## 10        0    0   0       0   0   0     1
##   hkp  ldp saadet_partisi  dsp yurt_parti  dp vatan_partisi  btp
##  <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl>     <dbl> <dbl>
## 1  1432  967     18917 1897     0 1534     3731 1735
## 2  1432  967     18917 1897     0 1534     3731 1735
## 3  408  288      6605  643     0  383     1284  607
## 4  408  288      6605  643     0  383     1284  607
## 5   0   0       0   0     0   0       2   0
## 6   0   1       3   0     0   0       0   0
## 7   0   0       1   0     0   0       0   0
## 8   0   0       1   0     0   0       2   0
## 9   0   1       2   0     0   0       0   0
## 10   0   0       1   0     0   1       0   1
##  bagimsiz
##    <dbl>
## 1   5014
## 2   5014
## 3   1944
## 4   1944
## 5     5
## 6     8
## 7     2
## 8     0
## 9     1
## 10    0
## # ... with 176,821 more rows

Alıştırma 3 (arrange)

a)

İstanbul’un ilçelerini isim sırasına göre sıralayın. (Not: Çıktı yer kaplamaması için yatay hale getirilmiştir. Siz düşey liste halinde de yapabilirsiniz. Türkçe karakterlerle başlayan ilçeler en sona atılıyorsa Sys.setlocale("en_US.UTF-8") veya Sys.setlocale("tr_TR.UTF-8") komutunu kullanın.)

secim150607g %>%
filter(il=="İstanbul" & ilce!="İli" & cevre=="Genel") %>%
select(ilce) %>%
arrange(ilce) %>%
unlist()
##      ilce1      ilce2      ilce3      ilce4 
##    "Adalar"  "Arnavutköy"   "Ataşehir"    "Avcılar" 
##      ilce5      ilce6      ilce7      ilce8 
##   "Bağcılar" "Bahçelievler"   "Bakırköy"  "Başakşehir" 
##      ilce9     ilce10     ilce11     ilce12 
##  "Bayrampaşa"   "Beşiktaş"    "Beykoz"  "Beylikdüzü" 
##     ilce13     ilce14     ilce15     ilce16 
##    "Beyoğlu" "Büyükçekmece"    "Çatalca"   "Çekmeköy" 
##     ilce17     ilce18     ilce19     ilce20 
##    "Esenler"   "Esenyurt"     "Eyüp"     "Fatih" 
##     ilce21     ilce22     ilce23     ilce24 
## "Gaziosmanpaşa"   "Güngören"    "Kadıköy"   "Kağıthane" 
##     ilce25     ilce26     ilce27     ilce28 
##    "Kartal" "Küçükçekmece"    "Maltepe"    "Pendik" 
##     ilce29     ilce30     ilce31     ilce32 
##  "Sancaktepe"    "Sarıyer"     "Şile"    "Silivri" 
##     ilce33     ilce34     ilce35     ilce36 
##     "Şişli"  "Sultanbeyli"  "Sultangazi"     "Tuzla" 
##     ilce37     ilce38     ilce39 
##   "Ümraniye"    "Üsküdar"  "Zeytinburnu"

b)

Seçime katılım oranının en yüksek olduğu 5 seçim bölgesini bulun ve seçim bölgesini, kayıtlı seçmen sayısını ve oy kullanan seçmen sayısını gösterin. (İpucu: Katılım oranı oy kullanan seçmen sayısının toplam kayıtlı seçmen sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır.)

secim150607g %>%
filter(ilce=="İli" & cevre=="Genel") %>%
arrange(desc(oy_kullanan/kayitli_secmen)) %>%
select(il,bolge,kayitli_secmen,oy_kullanan) %>%
slice(1:5)
## # A tibble: 5 × 4
##    il bolge kayitli_secmen oy_kullanan
##   <chr> <dbl>     <dbl>    <dbl>
## 1 Hakkari   1     154705   144267
## 2 Şırnak   1     243126   223945
## 3 Bilecik   1     148650   134499
## 4  Uşak   1     256900   232374
## 5 Batman   1     310442   280188

c)

MHP’nin oy sayısının AK Parti’ninkine oranının en yüksek olduğu 5 ilçeyi bulun. İl, ilçe, kayıtlı seçmen sayısı, AK Parti ve MHP oy sayılarını gösterin.

secim150607g %>%
filter(ilce!="İli" & cevre=="Genel") %>%
arrange(desc(mhp/ak_parti)) %>%
select(il,ilce,kayitli_secmen,ak_parti,mhp) %>%
slice(1:5)
## # A tibble: 5 × 5
##     il     ilce kayitli_secmen ak_parti  mhp
##   <chr>    <chr>     <dbl>  <dbl> <dbl>
## 1  Iğdır Karakoyunlu      8698   660 2394
## 2  Iğdır Iğdır Merkez     79533   6834 19761
## 3 Trabzon  Beşikdüzü     16441   3985 6598
## 4 Osmaniye  Toprakkale     10112   2967 4685
## 5  Iğdır   Tuzluca     14787   1310 1986

d)

Bağımsızların cezaevleri dışında en yüksek oranda oy aldıkları 10 sandığı bulun. İl, ilçe, çevre, çevre türü, sandık no, geçerli oy ve bağımsızın aldığı oy sayısı bilgisini gösterin.

secim150607g %>%
filter(!(cevre_turu %in% c("Toplam","Cezaevi"))) %>%
arrange(desc(bagimsiz/gecerli_oy)) %>%
select(il,ilce,cevre,cevre_turu,sandik,gecerli_oy,bagimsiz) %>%
slice(1:10)
## # A tibble: 10 × 7
##      il   ilce   cevre cevre_turu sandik gecerli_oy bagimsiz
##     <chr>   <chr>   <chr>   <chr> <dbl>   <dbl>  <dbl>
## 1 Diyarbakır   Çınar Bulutçeker  Mahalle  1037    165   160
## 2   Mardin Kızıltepe Yüksektepe  Mahalle  1452     55    53
## 3  Şanlıurfa  Hilvan  Kırbaşı  Mahalle  1074    104   100
## 4 Diyarbakır   Çınar Bulutçeker  Mahalle  1036    183   174
## 5 Diyarbakır Yenişehir  Çimenler  Mahalle  1047    133   122
## 6 Diyarbakır   Çınar   Alabaş  Mahalle  1005    218   196
## 7   Kayseri Pınarbaşı Cinliören  Mahalle  1025     25    22
## 8  Şanlıurfa Akçakale  Köseören  Mahalle  1107    102    87
## 9 Diyarbakır Kayapınar  Sağkulak  Mahalle  2258     88    75
## 10   Batman  Beşiri  Ayrancı    Köy  1026    148   123

Alıştırma 4 (distinct)

a)

Her ilin en yüksek kayıtlı seçmen sayılı ilçesini bulun. İl, ilçe, kayıtlı seçmen sayısı bilgilerini gösterin.

secim150607g %>%
filter(ilce!="İli" & cevre=="Genel") %>%
arrange(desc(kayitli_secmen)) %>%
distinct(il,.keep_all=TRUE) %>%
select(il,ilce,kayitli_secmen)
## # A tibble: 81 × 3
##      il     ilce kayitli_secmen
##    <chr>     <chr>     <dbl>
## 1   Ankara    Çankaya     677894
## 2   Bursa   Osmangazi     596048
## 3   Adana    Seyhan     529658
## 4  İstanbul Küçükçekmece     529657
## 5 Gaziantep   Şahinbey     506378
## 6   Konya   Selçuklu     388397
## 7  Kayseri   Melikgazi     359010
## 8   İzmir  Karabağlar     355128
## 9  Antalya   Muratpaşa     338151
## 10  Elazığ Elazığ Merkez     290272
## # ... with 71 more rows

b)

Aksaray’ın ilçelerini sıralayın.

secim150607g %>%
filter(ilce!="İli" & il=="Aksaray") %>%
distinct(ilce)
## # A tibble: 7 × 1
##       ilce
##      <chr>
## 1 Aksaray Merkez
## 2    Ortaköy
## 3    Ağaçören
## 4   Güzelyurt
## 5   Sarıyahşi
## 6     Eskil
## 7    Gülağaç

Alıştırma 5 (mutate/transmute)

a)

Adana’daki geçersiz oy sayılarını bulun.

secim150607g %>%
filter(il=="Adana") %>%
mutate(gecersiz_oy = oy_kullanan - gecerli_oy) %>%
select(ilce:gecerli_oy,gecersiz_oy)
## # A tibble: 4,458 × 8
##   ilce        cevre cevre_turu sandik kayitli_secmen oy_kullanan
##   <chr>        <chr>   <chr> <dbl>     <dbl>    <dbl>
## 1   İli        Genel   Toplam  4426    1477328   1254393
## 2   İli    İl-İlçe Genel   Toplam  4426    1477328   1254393
## 3 Seyhan        Genel   Toplam  1473     529658   449743
## 4 Seyhan    İl-İlçe Genel   Toplam  1473     529658   449743
## 5 Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir  Mahalle  3001      341     285
## 6 Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir  Mahalle  3002      339     278
## 7 Seyhan Ahmet Remzi Yüreğir  Mahalle  3003      341     297
## 8 Seyhan       Akkapı  Mahalle  2001      366     314
## 9 Seyhan       Akkapı  Mahalle  2002      365     329
## 10 Seyhan       Akkapı  Mahalle  2003      366     329
##  gecerli_oy gecersiz_oy
##     <dbl>    <dbl>
## 1   1229817    24576
## 2   1229817    24576
## 3   441384    8359
## 4   441384    8359
## 5     279      6
## 6     270      8
## 7     288      9
## 8     309      5
## 9     319     10
## 10    326      3
## # ... with 4,448 more rows

b)

Kayseri’de her sandıktaki kayıtlı seçmen sayısının ilin toplam kayıtlı seçmen sayısına oranını bulun.

secim150607g %>%
filter(il=="Kayseri" & cevre_turu != "Toplam") %>%
transmute(ilce,cevre,cevre_turu,kayitli_secmen,kayitli_secmen_oran=kayitli_secmen/sum(kayitli_secmen))
## # A tibble: 2,868 × 5
##   ilce     cevre cevre_turu kayitli_secmen kayitli_secmen_oran
##   <chr>     <chr>   <chr>     <dbl>        <dbl>
## 1 Bünyan    Ağcalı  Mahalle      209    0.00023197633
## 2 Bünyan    Akçatı  Mahalle      197    0.00021865711
## 3 Bünyan   Akmescit  Mahalle      287    0.00031855122
## 4 Bünyan   Akmescit  Mahalle      288    0.00031966116
## 5 Bünyan   Akmescit  Mahalle      288    0.00031966116
## 6 Bünyan   Akmescit  Mahalle      287    0.00031855122
## 7 Bünyan   Asmakaya  Mahalle       20    0.00002219869
## 8 Bünyan   Bayramlı  Mahalle      370    0.00041067579
## 9 Bünyan   Burhaniye  Mahalle      161    0.00017869947
## 10 Bünyan Büyüktuzhisar  Mahalle      299    0.00033187044
## # ... with 2,858 more rows

c)

Nevşehir’de her sandıkta AK Parti’nin oy oranının, sandıkların ortalama oy oranından ne kadar saptığını hesaplayın. (Örneğin sandıkkların ortalama oy oranı %60, bizim sandıkta %55. O zaman fark -%5 çıkmalı.)

secim150607g %>%
filter(il=="Nevşehir" & cevre_turu != "Toplam") %>%
transmute(ilce,cevre,cevre_turu,sandik,ak_parti_oran=ak_parti/gecerli_oy,ak_parti_oran_fark=ak_parti_oran-mean(ak_parti_oran))
## # A tibble: 691 × 6
##   ilce    cevre cevre_turu sandik ak_parti_oran ak_parti_oran_fark
##   <chr>    <chr>   <chr> <dbl>     <dbl>       <dbl>
## 1 Avanos   Alaaddin  Mahalle  1001   0.3029046    -0.21274976
## 2 Avanos   Alaaddin  Mahalle  1002   0.4666667    -0.04898766
## 3 Avanos Bahçelievler  Mahalle  1003   0.2775801    -0.23807425
## 4 Avanos Bahçelievler  Mahalle  1004   0.2508834    -0.26477093
## 5 Avanos Bahçelievler  Mahalle  1005   0.2968198    -0.21883453
## 6 Avanos Bahçelievler  Mahalle  1006   0.2986577    -0.21699660
## 7 Avanos Bahçelievler  Mahalle  1007   0.3425606    -0.17309377
## 8 Avanos Bahçelievler  Mahalle  1008   0.3383459    -0.17730846
## 9 Avanos Bahçelievler  Mahalle  1009   0.2758621    -0.23979225
## 10 Avanos Bahçelievler  Mahalle  1010   0.3440860    -0.17156830
## # ... with 681 more rows

d)

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bağımsızlar bir sandıkta 10 veya fazla sayıda oy aldılarsa “Dikkat”, öbür türlü “Rahat” yazdırın. (İpucu: ifelse komutunu inceleyin.)

secim150607g %>%
filter(il=="Ankara" & ilce=="Çankaya" & cevre_turu != "Toplam") %>%
transmute(ilce,cevre,cevre_turu,sandik,gecerli_oy,bagimsiz,bagimsiz_not=ifelse(bagimsiz>=10,"Dikkat","Rahat"))
## # A tibble: 1,868 × 7
##    ilce   cevre cevre_turu sandik gecerli_oy bagimsiz bagimsiz_not
##   <chr>   <chr>   <chr> <dbl>   <dbl>  <dbl>    <chr>
## 1 Çankaya Ahlatlıbel  Mahalle  4001    288    6    Rahat
## 2 Çankaya Ahlatlıbel  Mahalle  4002    280    10    Dikkat
## 3 Çankaya Ahlatlıbel  Mahalle  4003    281    13    Dikkat
## 4 Çankaya Ahlatlıbel  Mahalle  4004    296    5    Rahat
## 5 Çankaya Ahlatlıbel  Mahalle  4005    303    1    Rahat
## 6 Çankaya Ahlatlıbel  Mahalle  4006    282    1    Rahat
## 7 Çankaya  Akarlar  Mahalle  3001     32    1    Rahat
## 8 Çankaya  Akpınar  Mahalle  2001    313    9    Rahat
## 9 Çankaya  Akpınar  Mahalle  2002    317    3    Rahat
## 10 Çankaya  Akpınar  Mahalle  2003    331    11    Dikkat
## # ... with 1,858 more rows

Alıştırma 6 (summarise)

a)

Aksaray’ın ilçelerinin sandık bazında MHP oy oranlarının ortalaması ve standart sapmasını hesaplayın.

secim150607g %>%
filter(il=="Aksaray" & cevre_turu != "Toplam") %>%
mutate(mhp_oran=mhp/gecerli_oy) %>%
group_by(ilce) %>%
summarise(mhp_ortalama=round(mean(mhp_oran),4),mhp_sta_sapma=round(sd(mhp_oran),4))
## # A tibble: 7 × 3
##       ilce mhp_ortalama mhp_sta_sapma
##      <chr>    <dbl>     <dbl>
## 1    Ağaçören    0.2546    0.1124
## 2 Aksaray Merkez    0.3056    0.1265
## 3     Eskil    0.2697    0.1000
## 4    Gülağaç    0.2213    0.1164
## 5   Güzelyurt    0.2392    0.0998
## 6    Ortaköy    0.2802    0.0932
## 7   Sarıyahşi    0.2442    0.0995

b)

Niğde’de her ilçede kaç adet sandık olduğunu hesaplayın. (İpucu: Satır sayısı hesaplamak için summarise içerisinde n() fonksiyonunu kullanın.)

secim150607g %>%
filter(il=="Niğde" & cevre_turu != "Toplam") %>%
group_by(ilce) %>%
summarise(sandik_sayisi=n())
## # A tibble: 6 × 2
##      ilce sandik_sayisi
##     <chr>     <int>
## 1  Altunhisar      31
## 2     Bor      148
## 3   Çamardı      38
## 4   Çiftlik      58
## 5 Niğde Merkez      410
## 6   Ulukışla      68